T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van Erciş İlçe Halk Kütüphanesi

Üyelik ve ödünç alma kuralları

NASIL ÜYE OLABİLİRİM ?


Kütüphanemize her yaşta vatandaşımız ücretsiz üye olarak tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır.


15 yaş altı vatandaşlar kütüphaneye gelerek, 15 yaş üstü vatandaşlar ise e-Devlet Platformu üzerinden kütüphanemize üye olabilmektedir.


E-Devlet üzerinden üyelik için tıklayınız.

      Halk Kütüphanelerine e-Üyelik / Bilgi Güncelleme15 yaş altı veya e-Devlet üzerinden üyeliklerin dışında kütüphanemize gelerek üye olmak isteyen kullanıcılar için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir.


Üye olmak için TC Kimlik Numarasını gösterir bir belge ile başvuru yapmak yeterlidir.

(0-18) yaşlar arasındaki üyeliklerde üyelik formunu velisi imzaladığından velisinin de kütüphaneye gelmesi gerekmektedir.

Üyelik işlemleri kütüphanemizin Ödünç Verme Biriminde yapılmakta olup, üyeliği gerçekleştirilen üyelerimize Kütüphane Üye Kimlik Kartı verilmektedir.KÜTÜPHANE ÜYELİK VE KİTAP ÖDÜNÇ - İADE KURALLARI

 

 • Telefonla katalog  taraması ( kitap araması ) yapılamaz.

 • Kütüphane kartı veya T.C. Kimlik numarasını gösteren belge olmadan ödünç kitap alınamaz.

 • Kütüphane kartını kaybeden kullanıcılar, müdürlüğümüze üyelik kartını kaybettiklerine dair dilekçe vermek zorundadır.

 • 18 yaşından küçük kullanıcılar,  üye olabilmek için, üyelik formunu velisine okutup imzalatmakla yükümlüdür.

 • Bir defada en fazla 3 (üç) adet kitap (Danışma kaynakları ve kaynak kitaplar hariç) ve/veya süreli yayın  (son sayısı hariç) 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilir. İhtiyaç duyulduğunda, kitabın son teslim etme tarihinde başvurmak kaydıyla, bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir. Teslim süresi geçtiğinde süre uzatımı yapılmaz.

 • Ödünç aldığı kitabları üçüncü kez geciktiren kullanıcıya sistem tarafından, geciktirdiği gün kadar hak mahrumiyeti uygulanır.

 • Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.

 • Ödünç aldığı kitabı kaybeden, zarar veren, yıpratan okuyucu; kitabın yenisini temin etmek zorundadır. Aldığı kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

 • Kütüphaneye üye olmak için T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ile üyelik bilgilerinin bulunduğu bu formu ibraz etmek zorunludur. T.C. kimlik numaranız, üye numaranız olacaktır. Kayıt esnasında kütüphane sistemine yüklemek için web cam ile fotoğraf çekimi veya vesikalık fotoğraf  taraması yapılacaktır.
  ÜYE; bilgi, veri (adres, telefon, e-posta, okul v.b.) değişikliklerini kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür.