T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van Erciş İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Sedad ORTABAKAR - Kütüphane Müdürü 
Harun KILIÇ               - Kütüphaneci
Mehmet Ali İŞLİYEN  - Kütüphaneci
Okan YILMAZ             - V.H.K.İ.
Mustafa SANCAK      - Bilgisayar İşletmeni